Revisionsbesiktning

FQ Teknik – Hur kan vi hjälpa dig med vår kunskap?

Våra Tjänster

Revisionsbesiktningar El

Försäkringsbolagen ställer krav på revisionsbesiktning av vissa anläggningar. Revisionsbesiktningen ska utföras av en besiktningsingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden för att identifiera risker i försäkringstagarens elanläggning. Elektriska Nämnden är försäkringsbolagens organ för elsäkerhet.

Tillvägagångssätt
Efter försäkringsgivarens anmälan om besiktningsplikt aviserar Elektriska Nämnden om kontroll av din elanläggning. Som försäkringstagare ska du välja en auktoriserad besiktningsingenjör i Elektriska Nämndens webbbaseraden objektsregister EN2010. Kontrollen utförs enligt Elektriska Nämndens anvisningar. Systemet bevakar att kontrollen utförs och att fel och brister åtgärdas.

Har du blivit aviserad om revisionsbesiktning?
Gör så här:
 • Logga in i Elektriska Nämndens webbsystem EN2010 enligt anvisning i avisering.
 • Bekräfta aviseringen.
 • Välj en uppdragstagare/besiktningsingenjör.
 • Förfrågan kommer nu att skickas till vald besiktningsingenjör.
 • Projektledning & Installationssamordning

  Vi på FQ teknik erbjuder projektledning och installationssamordning för just ditt projekt. Med många års erfarenhet av projektledning inom el så kan vi hjälpa dig med både stora och små projekt.

  Vår erfarenhet gör också att vi kan installationssamordning. Har du ett projekt där du är i behov av att styra upp alla tekniska grenar som el, VVS och ventilation så kan vi hjälpa till.

  Utredning

  Elanläggningar är komplexa och kan i vissa fall inte uppföra sig som det är tänkt. Det kan var flera orsaker till detta som kan vara svår att upptäcka.

  Vi på FQ teknik kan hjälpa dig att utreda vad som kan vara fel och också komma med en lösning för att få det att fungera igen som du vill.

  Entreprenadbesiktningar El

  Syftet med en entreprenadbesiktningen är att:
  • kontrollera att entreprenören utfört det man har kommit överens om enligt skrivna kontraktshandlingar
  • ge en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört och att arbetet är slutfört
  • få besked om att entreprenaden är godkänd eller ej
  • arbetet är enligt branschregler

  Värmefotografering

  Syftet med värmefotografering är att förhindra dyrbara haverier och driftstopp i elanläggningar. Vi utför mätningar med värmekamera som har enorm känslighet för värmeförändringar. Allt som är varmare än -273 C sänder ut strålning, detta kallas elektromagnetisk strålning. Detta tolkas i värmekameran i det elektromagnetiska spektret som olika färger beroende på våglängden. I värmekameran finns en dator som räknar om strålningsintensiteten till temperatur. Vi fotograferar och gör protokoll över fel som uppkommit. Protokollen överlämnas till kunden efter utförd termovision. Rapporterna skickas alltid via e-post efter utförd fotografering

  Statusbesiktning

  En bra genomförd statusbesiktning på din elanläggning kan vara skillnaden mellan några tusen och flera hundra tusen kronor i reparationskostnader. Resultatet av insatsen används med andra ord för att undvika otrevliga överraskningar så tidigt som möjligt med mål att hålla nere löpande underhållskostnader. Resultatet används även som underlag när det är dags att planera inför större investeringar.

  Vi på FQ Teknik hjälper dig med att kontrollera din anläggning så att du vet status.

  En statusbesiktning går till enligt följande:
 • Boka datum för statusbesiktning (kund via kontakt med FQ Teknik)
 • Säkerställ åtkomst till fastigheten (kund)
 • Träff på plats vid fastigheten (Kund och FQ Teknik)
 • Genomför besiktningen (FQ Teknik, ev med kund)
 • Skapa protokoll (FQ Teknik med förslag på åtgärder)
 • Delge kund protokoll digitalt (FQ Teknik i det format som kund önskar)
 • Ring upp

  Du är välkommen att kontakta oss på +4670-2136884
  Vill du istället att vi ringer upp dig?
  Ange ditt telefonnummer och tryck på “Skicka”.

  Om oss

  FQ teknik består av Daniel Moverare och Henry Öhlund. Vi har tillsammans stor erfarenhet inom bla revisionsbesiktningar, entreprenadbesiktningar.

  Vi arbetar främst inom Jämtland, Västernorrland och Dalarnas län men kan även hjälpa till på andra områden.

  FQ Teknik samarbetar med Elektriska nämnden, Elsäkerhetsverket, Brandsskyddsföreningen och SBR

  Besök oss på Linked